A vallás mint evolúciós jelenség

2009. április 21. kedd, 18:00
Marosán György

A vallás jelensége nemcsak a politika, de a tudomány szempontjából is izgalmas kérdés. Az előbbire utalnak az evolúcióval kapcsolatos nem csökkenő viták, és az elmúlt héten megfogalmazott vélemény, miszerint: az ateizmus a tanult emberek luxusa.

Az utóbbira, az 1990-es évtizedtől egyre szélesebb körűvé váló, az evolúció modelljét alkalmazó kutatások, amelyek alapvetően új eredményeket tártak fel a vallás természetével kapcsolatban. A bevezető előadás a vallás evolúciós elméletével kapcsolatos új eredményeit foglalja össze.

A legfontosabb állítások:

  1. A vallásnak azonosíthatók a "állati" gyökerei,
  2. A vallás evolúciós adaptáció, amely több fejlődési szakaszon ment keresztül, és az adott korszakban érvényesülő evolúciós nyomásra válaszként formálódott ki,
  3. A napjainkban létező intézményes vallás magában olvasztja a korábbi szakaszok jellegzetességeit,
  4. Valamennyi emberbe az evolúció "beleprogramozza" a hitet,
  5. Az egyén társadalmi környezete határozza meg, hogy milyen mértékben, és milyen szinten jelentkezik "vallásossága".