Kárpát-medencei rovásírásverseny és műveltségi vetélkedő

rovásírásJúnius 19-én tartották a 14. Kárpát-medencei rovásírásversenyt és műveltségi vetélkedőt, melyen 117 gyermek vett részt a Kárpát-medence magyarlakta területeiről. Az 1000 jelentkező közül a döntőbe jutott fiatalok főleg a székely rovásírásban szerzett jártasságukat mérték össze, de nyelvművelő feladatokat is meg kellett oldaniuk.

Első hallásra kifejezetten örvendetes eseményről van tehát szó: hazai és határon túli ifjaink őrzik a hagyományokat, vigyáznak anyanyelvünk tisztaságára. A probléma nem magával a versennyel van tehát, hanem annak lebonyolítóival. A szervezők tollából olyan művek láttak napvilágot, melyekben kétségbe vonják nyelvünk finnugor voltát, a hun rokonságról értekeznek, és a magyar őstörténet mai meghamisításáról beszélnek. E vetélkedő keretében tehát nemcsak a rovásírást gyakorolják a gyermekek, hanem hamis, de igen dicső „múltunkkal” is megismerkednek. Aggasztó…

Forrás: MTV és Galamus-Csoport