A Szkeptikus Kongresszus előadói: Sándor Klára

Sándor KláraSándor Klára:
Nyelvek, családok és gének: egy metafora hatalma
2010. szeptember 18., 16:45

Sándor Klára nyelvész, turkológus, a Szegedi Tudományegyetem docense. Kutatási területe az evolúciós nyelvészet (ezen belül a nyelvi változások elmélete) és a nyelvszociológia, valamint a székely írás eredete és használatának története. Tudományos publikációi mellett rendszeresen közöl tudománynépszerűsítő írásokat, illetve vállal ilyen célú médiaszereplést.

A magyar nyelv rokonsága körül kétszáznegyven éve izzó vitát lényegében ugyanaz a gyúanyag táplálja: sokan vannak, akik akár öntudatlanul, akár nagyon is tudatosan, berzenkednek attól, amit az utóbbi másfélszáz évben egyszerűen csak „halszagú atyafiságnak” neveztek – előkelőbb ősöket szeretnének. Úgy tűnik, teljesen hiábavalóan ismételgetik a nyelvészek, hogy a nyelv rokonsága nem jelenti egyben a nép rokonságát is, a nyelv és nép szerves összetartozása kiirthatatlanul makacs elképzelés. Vajon miért?

Részletes információ a három napos angol nyelvű kongresszusról a kongresszus2010.szkeptikus.hu oldalon található, ahol egyben regisztrálni is lehet. A részvételi díj 8000 Ft, ami magában foglalja a szombati ebéd költségeit is. Mivel a regisztrációs díjak nem fedezik a kongresszus megrendezésének költségeit, ezért szívesen fogadunk további hozzájárulást is.